Naše reakce na odpověď a více na zasedání zastupitelstva…

Dnes jsme zaslali tento dopis včetně fotografií na podatelnu Obecního úřadu a celou záležitost hodláme řešit na nejbližším zasedání zastupitelstva.

Originální dopis odeslaný na úřad je ZDE, přepis předkládáme:

V Hlízově dne 4. května 2016

Pane starosto,
přečetli jsme si Vaše odpovědi, a přestože jsme čekali leccos, dovedete překvapit.
Odpovídáte stručně, ale záměrně se vyhýbáte přímé odpovědi, popř. odpovídáte zcela mimo téma. 

Jste si vědom možné kontaminace suti? – Dle našich informací byl most stavěn ze stejné haldy jako Malínský nadjezd, tam se řeší otázka arsenu.

Vaše odpověď je ukázkou vyhýbání se odpovědnosti. „Nejsem si vědom možné kontaminace. Máte-li informace o arzenu, žádám Vás o doložení průkazných materiálů k dané problematice, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto emailu.“

Když jste osobně a bez našeho vědomí rozhodl o odvezení skládky, která mohla být kontaminována, do obecního lesa, mohl a dle našeho názoru jste měl (vzhledem k povaze materiálu) nechat udělat rozbor a nebo to požadovat od firmy Hochtief. Zavážíte obecní pozemek.

Konzultoval jste tento vývoz (myšleno suti) s odborem životního prostředí, popř. s dalšími kompetentními orgány?

Vaše odpověď je typická ukázka jak neodpovědět na otázku. Ptali jsme se, jestli jste vývoz konzultoval (čas minulý), ne jestli je v současné době v jednání. Předem jste totiž s odborem  životního prostředí v Kutné Hoře dle našich informací nekonzultoval nic. O celé akci nevěděl nikdo kompetentní a na základě dotazu dne 27.4.2016 (jež mimochodem nevznesl žádný ze zastupitelů) na tento odbor byla celá akce vývozu do lesa pozastavena. Od této chvíle s Vámi odbor dle Vaší odpovědi jedná, ale předem jste patrně nejednal s nikým. Tomu, že vše nebude úplně „košer“, odpovídá fakt, že vývoz do lesa byl zastaven. 

Proč je vyvážena pěkná zemina, která byla navezena v rámci akce výstavby kanalizace v naší obci, cizí firmou na dokončení její akce?

Vaše odpověď je hodna pana Ovčáčka, ale je zároveň malinko říznuta stylem odpovědi žáka 6. třídy, který je  přichycen při provádění nepravostí. Tvrdit, že Vám nikdo nic nepředal, může být pravda, ale neodpovídáte na otázku, proč je tato zemina použita na finální práce cizí firmy. Jestli nejste schopen rozeznat pěknou zeminu od navezeného bordelu, přikládáme obrázek, kde je vše popsáno.
Navíc Vás na existenci pěkné zeminy na vlečce upozornil asi před půl rokem bývalý místostarosta pan Kostelecký.
Z fotografií je patrno, že zemina, která byla bagrována a odebírána  firmou Hochtief, zde byla již před navežením suti, viz fotky. Hromada pěkné zeminy je totiž již zarostlá travou a plevelem, to by v období od podzimu minulého roku nedokázala, je tam delší dobu. Jestli jste chtěl provádět úpravy na obecním pozemku (závoz do lesa), mohl jste použít tuto pěknou zeminu a nenavážet do lesa „bordel“ cizí firmy.  

Věřte, že na jednání v úředních hodinách sami nezavítáme a dotazy nevzneseme, nechceme jednat mezi čtyřma očima. Tato problematika je podle nás natolik závažná, že požadujeme její zařazení jako samostatný bod programu následujícího zasedání zastupitelstva obce.

S pozdravem

Pavel Rak

Lada Lisá

Jitka Šimková

les_bordel z mostu

most_naše hlína zemina_02 zemina_bordel01 zemina01

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat